FITech 101: Jatkuvan oppimisen taidot

Oletko kuullut muiden puhuvan jatkuvasta oppimisesta ja miettinyt, mitä se voisi omalla kohdallasi tarkoittaa? Miten verkko-oppimisessa pääsee alkuun, mistä tietää, mitkä kurssit sopivat omaan elämäntilanteeseen parhaiten ja mitä taitoja nyt kannattaa opetella? Miten saat omasta oppimisesta tietoista tekemistä ja varmistat, että todella opit sen, mitä haluat oppia?

Jatkuvan oppimisen taidot -verkkokurssi (1 op) antaa perustaidot jatkuvaan oppimiseen läpi työuran. Jos siis olet kaivannut jämäkkyyttä verkkokurssien opiskeluun tai haluat ylipäätään treenata oppimiskuntoasi, olet oikeassa paikassa! Tämä kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita jatkuvasta oppimisesta sekä sen tarjoamista mahdollisuuksista ja haluavat päivittää ja parantaa omia oppimistaitojaan. Kurssi antaa perustaidot tulokselliseen oppimiseen työn ohessa ja tarjoaa käytännön vinkkejä ja työkaluja oman osaamisen kehittämiseen. Herätä uudelleen uteliaisuutesi ja löydä oppimisen into!

Jatkuvan oppimisen taidot -MOOC sopii sinulle erityisen hyvin, jos

  • Pohdit, mistä lähteä liikkeelle jatkuvan oppimisen suhteen
  • Edellisistä opinnoistasi on jo jonkin verran aikaa ja haluat virkistää opiskelutaitojasi
  • Suunnittelet uutta suuntaa työurallesi (tehtävänkuvan laajennus, alanvaihto tms.)
  • Olet kiinnostunut yliopisto-opinnoista

Voit aloittaa tämän verkkokurssin suorittamisen vaikka heti ja opiskella omaan tahtiin.

Kurssin laajuus on 1 opintopiste, joka vastaa n. 27:ää tuntia työtä. Kurssi on toistaiseksi tarjolla vain aikuisopiskelijoille ja lukiolaisille (muille kuin korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille). Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan oppija ymmärtää jatkuvan oppimisen merkityksen nykyisessä työelämässä, sekä oman roolinsa uuden oppimisessa. Hän osaa käyttää menetelmiä ammatillisen suuntansa tunnistamiseen eri tilanteissa. Kurssin jälkeen oppija osaa suunnitella, jaksottaa ja ohjata omaa oppimistaan työn ohessa, sekä hyödyntää tehokkaimpia oppimistekniikoita. Osallistuttuaan kurssille oppija tuntee yliopisto-opiskelun kontekstin ja yleisimmin käytetyt oppimisteknologiat sekä tiedostaa käytettävissä olevat oppimisen ja tuen resurssit.

Kurssin sisällöt:

  • Opiskelutaito ja oppimistekniikat
  • Jatkuvan oppimisen nykytilanne
  • Osaamisen hallinta
  • Oman suunnan tunnistaminen
  • Akateemiset ydintaidot
  • Teknologia-alan mahdollisuudet

Kurssin rakentamiseen ovat osallistuneet useat asiantuntijat. Vierailevina asiantuntijoina toimivat yliopistonlehtori Hertta Vuorenmaa, työelämäprofessori Lauri Järvilehto, opintopsykologi Mikko Inkinen, yliopistonlehtori Jari Ylitalo, Mimmit koodaa -ohjelman vetäjä Milja Köpsi sekä FITechin operatiivinen päällikkö Katri Ventus. Kiitos Jepa Piiraiselle, että annoit käyttöömme opastusvideomateriaalisi. Kiitos muillekin kurssimateriaaleja varten haastatelluille!

Vastuuopettajana toimii professori Petri Vuorimaa. Kurssin sisältöjä ovat kirjoittaneet ja toimittaneet Akseli Huhtanen, Maiju Torkkeli, Liina Vahala ja Katri Ventus FITech-verkostoyliopistosta. Oppimismuotoilusta vastasi Akseli Huhtanen. Animaatiot ja kuvitukset teki Petter Nissinen. Videotuotannot teki Aalto Studios.

Kysymyksiä kurssista? Ota yhteyttä: info@fitech.io