Akateemiset ydintaidot

 

Yliopistossa jatkuvan oppimisen opintojaksoja suorittava aikuisopiskelija tai lukiolainen päätyy kaikella todennäköisyydellä käyttämään samoja järjestelmiä ja tarvitsee samoja taitoja kuin tutkinto-opiskelijatkin. Opiskelet Aalto-yliopiston ja FITech-verkostoyliopiston jatkuvan oppimisen kurssilla, joten tässä moduulissa esitellyt termit ja järjestelmät liittyvät yliopisto-opintoihin yleisesti ja opiskeluun Aallossa erityisesti. Muilla jatkuvan oppimisen koulutusta järjestävillä toimijoilla on luonnollisesti käytössään erilaisia alustoja, järjestelmiä ja todennäköisesti myös sanastoa.

Jatkuvan oppimisen ytimessä ovat itsensä kehittäminen ja uteliaana pysyminen. Opiskelu on aktiivista toimintaa, mikä edellyttää mm. hyviä tiedonhakutaitoja sekä kykyä viestiä selkeästi kirjallisesti ja suullisesti. Nämä taidot ovat tietysti erittäin tärkeitä myös työelämässä. Tähän moduuliin on koottu vinkkejä ja työkaluja näiden taitojen kehittämiseen.

Moduulin pääkysymys on: Millaisia taitoja tarvitsen jatkuvan oppimisen polulla?

 

Sanasto: termit ja järjestelmät, joihin saatat yliopistomaailmassa törmätä

Haku, paikan vastaanottaminen ja (kurssi-)ilmoittautuminen. Kun olet löytänyt jatkuvan oppimisen tarjonnasta sinulle sopivan opintojakson, on aika hakea kurssille. Joillekin opintojaksoille voidaan ottaa paljon osallistujia yhdellä kertaa, jolloin kaikki halukkaan pääsevät aloittamaan kurssilla. Toisille kursseille osallistujamäärä saattaa olla rajatumpi, jolloin kaikkia halukkaita ei voida ottaa mukaan. MOOC:eille ei välttämättä tarvitse hakea erikseen, vaan pelkkä rekisteröityminen kurssialustalle riittää. Termien käytössä on jonkin verran variaatiota, samoin kuin yliopistojen käytänteissä. Siksi menettelyohjeet, jotka yliopisto toimittaa opintojaksoille hyväksytyille, onkin hyvä aina tarkistaa jokaisen kurssin kohdalla erikseen.

FITechin kursseilla haku tapahtuu pääsääntöisesti Opintopolku.fi-palvelun kautta, minne on suora ohjaus FITechin kurssitietosivuilta ”Aloita tästä” -nappia painamalla. Kun olet saanut ilmoituksen, että sinut on hyväksytty mukaan kurssille, ohjataan sinut uudelleen Opintopolkuun ottamaan vastaan eli hyväksymään sinulle myönnetty opinto-oikeus. MOOC-kursseilla opiskelun voi aloittaa suoraan.

Opinto-oikeuksia on yliopistoissa olemassa useita erilaisia. Tyypillisesti jatkuvan oppimisen opintojaksoja suorittavalle myönnetään erillisopinto-oikeus, joka oikeuttaa opiskelemaan sen tai ne kurssit, joille oppija on hyväksytty. Jos myöhemmin herää kiinnostus kokonaisen tutkinnon suorittamiseen, on tutkinto-opinto-oikeutta haettava erikseen. Opinto-oikeuden myötä saat myös yliopiston käyttäjätunnuksen, jonka aktivoiduttua pääset kurssialustoille ja -materiaaleihin.

Sisu ja Peppi ovat opintotietojärjestelmiä, joista opiskelija näkee omat tietonsa, ilmoittautuu kursseille ja tentteihin sekä mistä opiskelija voi tilata opintosuoritusotteen. Järjestelmästä löytyvät myös kurssien kurssikuvaukset ja tiedot opetusajankohdista. Sekä SISU että Peppi ovat uusia järjestelmiä ja osalla suomalaisista yliopistoista niiden käyttöönotto on vielä edessä. Tämän takia jatkuvan oppimisen opintojaksoja suorittavia oppijoita koskevat käytännöt ja ohjeistukset saattavat vielä täsmentyä. Oodi on väistyvä opintotietojärjestelmä, joten jos vielä jossakin näet viittauksen siihen, on todennäköistä, että kyseinen ohjeistus on päivittymässä piakkoin.

MyCourses on Aallossa käytettävä järjestelmä, josta löydät kurssien kotisivut ja verkkotyötilat. Järjestelmässä voit myös selata kurssitarjontaa. Täältä löydät MyCourses-alustan demovideon. Kurssisisällöt voivat olla myös muilla alustoilla, yliopistosta ja opintojaksosta riippuen.

Zoom ja Microsoft Teams ovat monelle varmasti jo tuttuja työkaluja. Niitä käytetään myös Aallon ja FITechin verkko- ja monimuoto-opetuskursseilla etäopiskelun välineinä. Kurssin aikaisena yhteydenpidon välineenä sekä opettajiin että kurssin muihin opiskelijoihin toimivat opintojaksosta riippuen esimerkiksi Slack, (suljetut) ryhmät jossakin tietyssä sosiaalisen median kanavassa tai muulla, kurssilla ilmoitetulla alustalla.

Monimuoto-opetus (tai blended learning) toteutuu kursseilla, joilla on sekä verkossa tapahtuvia elementtejä (esimerkiksi striimatut tai etukäteen nauhoitetut luennot, tehtävien tekeminen ja palautus) että lähiopetuksessa tai kampuksella toteutettavia osia (esimerkiksi tentti). Kurssikuvauksesta pitäisi aina ilmetä, mitkä osat kurssista suoritetaan verkossa ja mitkä paikan päällä. Muut opetuksen muodot ovat verkko-opetus ja lähiopetus. Lisäksi kurssin suorittamistapaan ja -vauhtiin vaikuttaa se, onko kyseessä aikataulutettu opetus (esimerkiksi luennot tiettynä päivänä tai tiettyyn aikaan, tai harjoitusten palautukset esim. viikoittain) vai onko kyseessä kurssi, jonka voi suorittaa joustavasti omaan tahtiin ilman määräaikaa tai jonkin tietyn aikaikkunan sisällä.

MOOC-lyhenne tulee sanoista Massive Open Online Course ja se tarkoittaa kaikille avointa verkkokurssia. Näille kursseille ei tarvitse hakea erikseen, vaan kirjautuminen kurssialustalle riittää. Opiskelun voi aloittaa heti, eikä suorittamisella tyypillisesti ole minkäänlaista aikarajoitusta, vaan edetä voi täysin omaan tahtiin.

Aalto-yliopiston opiskelusanastosta löytyy lisätietoa monista muista yliopisto-opintoihin liittyvistä termeistä.

 

Jatkuvan oppimisen tuki

Parasta neuvontaa opinnoista ja niihin hakeutumisesta saat koulutusta järjestävältä taholta. Oman oppimispolun kartoittamiseksi suunnitteluapua löytyy esimerkiksi yliopistojen sivustoilta ja FITechin sivuilta. FITech-verkostoylipiston opintojen osalta hakuneuvontaa tarjoaa FITech ja yliopistoista asiantuntevaa apua saa käytännön järjestelyihin liittyen opintohallinnosta ja kurssisisältöihin liittyvissä kysymyksissä kurssien opettajilta. Yhteystiedot kaikkiin edellä mainittuihin löytyvät kurssitietojen yhteydestä.

Lisäksi voi hyödyntää yliopistojen muita palveluita. Alla esimerkki Aalto-yliopistosta:

Tieteellisen tekstin kirjoittaminen

Katso alta Aalto-yliopiston opettaja Jepa Piiraisen asiantuntijapuheenvuorot tieteellisen tekstin tuottamisesta:

Jos akateemisen tekstin tuottaminen on sinulle uusi asia tai edellisestä kerrasta on vierähtänyt jonkin verran aikaa, kannattaa tutustua myös alle linkitettyihin muihin videoihin, joista saa käytännön vinkkejä kirjoittamiseen.

Verkkokursseilla ja opetukseen etäyhteydellä osallistuessa korostuvat myös puheviestinnän taidot. Niitä voi halutessaan virkistää esimerkiksi alla olevilla videoilla, joilla asiasta kertovat Aalto-yliopiston opettajat Rinna Toikka ja Minna Lyytinen.