Quiz JOT7: Teknologia muutosvoimana kohti kestävää yhteiskuntaa