Introduktion till informationsteknologi

 

Varmt välkommen till Åbo Akademis introduktionskurs till informationsteknologi!

Fint att du vill bekanta dig med IT:s mångsidiga värld. Målet med den här kursen är att ge dig en liten inblick i dess olika områden.

 

Vad handlar kursen om?

Digitaliseringen påverkar alla samhällsområden genom att förändra strukturer, processer och arbetssätt, och målet med den här kursen är att ge insyn i IT och dess betydelse för digitaliseringen. Under kursen får du både teoretisk och praktisk insikt i grunderna i datavetenskap och datateknik, genom teman såsom datalogiskt tänkande, algoritmer, mjuk- och hårdvara, internet, data och AI. En utökad förståelse för digitaliseringens grunder ger dig en förbättrad beställarkompetens och förmåga att delta i samhällsdebatten. Kursen ger även en god grund för fortsatta studier inom IT.

Hur fungerar kursen?

Kursen (3 studiepoäng) är uppdelad i 8 moduler som i sin tur är uppdelade i mindre delar. Till varje modul hör filmklipp (ca 1 h totalt per modul) och ett quiz. Quizen korrigeras automatiskt. Du kan ta del av modulerna och göra quizen i egen takt.
De flesta filmerna finns också transkriberade så att du kan ta del av deras huvudsakliga innehåll i textformat. Dessutom får du ”fundera på”-frågor som du dels kan fundera på själv, dels diskutera vid kaffebordet med familjen, kompisar eller kollegor.

Hur avlägger jag kursen?

  • För att avlägga kursen behöver du klara alla moduler. Det gör du genom att gå igenom allt material (både texterna och videofilmerna) och svara på alla quiz.
  • Du hittar ett quiz nederst i listan för varje modul – du blir inte skickad till quizen automatiskt utan måste själv komma ihåg att klicka in dig på dem!
  • Quizen är korta men du behöver få rätt på alla frågor för att klara det – du får dock prova flera gånger.
  • I flervalsfrågor som har flera rätta svar behöver alla rätta svar väljas.
  • Efter att du har gjort klart en modul eller ett avsnitt behöver du markera den som färdig (”Mark complete”), eftersom det krävs för att slutföra kursen.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor kan du kontakta Carina Gräsbeck vid Åbo Akademi (carina.grasbeck@abo.fi).

Course Content

Expand All
MODULER
INSTRUKTIONER FÖR REGISTRERING AV STUDIEPOÄNG